สื่อออนไลน์ โครงการเคฟศาลายา (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟ ศาลายา เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556025371 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่โครงการประมาณ  4-2-51.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 9380,9381,2639, 2640,2641,2642,148880 ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร  เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 588 ยูนิต และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 ห้อง เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ พฤษภาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ตุลาคม 2565 ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับราคาเริ่มต้น 1.59 ล้าน* มีเพียง 1 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง 1 Bedroom  พื้นที่ใช้สอย 20.81 ตร.ม. ห้อง C510
ราคาจอง 999 บาท และ ผ่อนดาวน์ 2,900 บาท/เดือน ใช้เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 30 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น

โดยไม่สามารถเปลี่ยนห้อง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินส่วนได้

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.