ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการโมดิซ อินเตอร์เช้นจ์

โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 219 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2561 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 1723, 44771-44776, 156121, 222405-222412 เนื้อที่ดิน 1-2-21.8 ไร่ จํานวนห้องชุดพักอาศัย 217 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) ผู้จะซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ 

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่  10 พฤษภาคม 2565   – 30 มิถุนายน 2565 

2. เงื่อนไขโปรโมชั่น

2.1 จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท   

2.2 ห้องราคาปกติรับ ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท (กรณีเลือกรับส่วนลดสูงสุดจะไม่สามารถร่วมรับโปรโมชั่นอื่นๆได้อีก)

2.3 ฟรีเฟอร์นิเจอร์ คือ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ดังต่อไปนี้ ชั้นวางทีวี , โซฟา , โต๊ะ , ฐานเตียง , ตู้เสื้อผ้า ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน

2.4 ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ

– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%

– เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.

– ค่าส่วนกลางล่วงหน้าสูงสุด 2 ปี

– ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง

– เบี้ยประกันอาคาร 500 – 1,000 บาท

– มาตรน้ำประปา 2,000 บาท

– ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250บาท

3. เงื่อนไขโปรโมชั่น อยู่ฟรี 2 ปี (24 เดือน)

ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.กรุงเทพ , ธ.ออมสิน , ธ.อิสลาม และเลือกอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้เคหะ ตามที่ธนาคารกำหนดไว้  เท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายส่งเสริมการขายดังกล่าว การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด โดยรับเป็นส่วนลด ณ วันโอน

4. ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 50,000 บาท (เป็น Gift Voucher Cen Pay มูลค่า 50,000 บาท) โดยจะได้รับภายใน 60 วัน หลังโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 50,000 บาท ได้

5. ฟรีเฟอร์นิเจอร์ คือ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ดังต่อไปนี้ ชั้นวางทีวี , โซฟา , โต๊ะ , ฐานเตียง , ตู้เสื้อผ้า ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน

6. ซื้อ 1 ได้ 2 คือ เมื่อลูกค้าจองทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ห้อง A723, A724, A726, A727, A728  ในราคาปกติไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ แถมรถ HAVAL JOLION รุ่น Tech มูลค่า 879,000 บาท (ไม่สามารถเลือกสีรถได้) โดยลูกค้ายินยอมชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และจะได้รับรถภายใน 60 วัน หลังโอนกรรมสิทธิ์ กรณีไม่รับรถสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 900,000 บาท ได้

7. ค่าแนะนำ

7.1 ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท/ห้อง

7.2 ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท/ห้อง

7.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 50,000 บาท

เงื่อนไขรับค่าแนะนำดังต่อไปนี้

– ห้อง One Bedroom    =  30,000 บาท

– ห้อง One Bedroom Extra  =  40,000 บาท

– ห้อง One Bedroom Plus และ Two Bedroom  = 50,000 บาท

โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสด(หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน (ยกเว้นยูนิต ราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 7.1 ,ข้อ 7.2  และ ข้อ 7.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

8. ราคาเริ่มต้น

– ห้องราคา 2.29 ได้แก่ห้อง A530, A628 , A630 , A631

โดยยูนิตราคาพิเศษ จะไม่สามารถรับส่วนลดข้ออื่นๆได้อีก

9. รับ Gift voucher Cenpay 200 บาท เมื่อลูกค้าเข้าชมโครงการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565   – 30 มิถุนายน 2565 โดย 1 คนเข้าชมต่อ Gift Voucher 200 บาท

9. รับเหรียญ Popcoin ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565   – 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้

9.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียน นัด และเข้าชมโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับ 200 เหรียญ กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ 500 ท่านแรก และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 100,000 เหรียญ

9.2 ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ และทำกิจกรรมถ่ายรูปโครงการหรือสำนักงานขาย post and check in บน facebook ของลูกค้า (ตั้งเป็นโพสสาธารณะหรือเพื่อนเห็น)  ในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับ 500 เหรียญ  กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ 500 ท่านแรก  และจำนวนเหรียญรวมไม่เกิน 250,000 เหรียญ

9.3 ลูกค้าที่ได้รับ Popcoin ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ กรณีไม่รับให้ถือว่าสละสิทธิ์


* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด

และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.