ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการโมดิซ อินเตอร์เช้นจ์

เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา  5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562105241 ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าบริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 546 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 9 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที่ดิน 142785, 142786, 142787, 257191, 257194, 257195, 257196, 257197, 257199, 257200, 257201, 259156, 259164  ขนาดที่ดินโดยประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 38.6 ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ 28245, 257192, 259155, 259163 ถือเป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วม ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 20631, 28244, 257190, 257193, 257198, 259157, 259158, 259159, 259160, 259161, 259162, 259165, 259166, 259167 เพื่อใช้เป็นทางเข้า – ทางออก ทางรถยนต์เชื่อมกับถนนสาธารณะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อเชื่อมกับสาธารณะทั้งบนดินและใต้ดิน โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โครงการผ่าน อีไอเอ แล้ว ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 110/2564 เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ พฤษภาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ สิงหาคม 2566 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสื่อ โปรโมชั่น โครงการ Modiz rhyme

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่  1 – 30  กันยายน 2565

2.จอง 999 สำสัญญา 20,000 บ.*

3.ลดสูงสุด 200,000 บ. เฉพาะยูนิตที่กำหนด ซึ่งจะเป็นส่วนลดหน้าสัญญาจะซื้อจะขาย

4.แต่งครบ คือ ฟรี เฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐานโครงการ  8 ชิ้น ได้แก่ 1. เตียง / 2. ตู้เสื้อผ้า / 3,โต๊ะทำงาน / 4. เก้าอี้ทำงาน / 5. โซฟา / 6. โต๊ะกลาง / 7.ชั้นวางทีวี / 8. ชุดครัวบิ้วอิน

5.ราคาเริ่มต้น 2.79 คือห้อง 1 Bedroom ขนาด 29  ตรม คือยูนิต 1317 ยูนิตราคาพิเศษไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น. * ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง


* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด

และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.