เมนู

โครงการ บ้านภูริปุรี พัฒนาการ 38 เจ้าของโครงการ บริษัท เอ บี เจ วี จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105561092978 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์
ที่ตั้งโครงการ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 21017 (บางส่วน)

เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 5-0-10.4 ไร่ ประกอบด้วย บ้านแถว 3 ชั้น จำนวน 6 อาคาร เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 37 ยูนิต และอาคารสโมสร 1 อาคาร เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ สิงหาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ กันยายน 2564 โครงการได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 79/2563

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า